Ansprechpartner

Michael Stoffel / Geschäftsführer
Tel. +49 6747 9500 78 - 0
Fax  +49 6747 9500 78 - 30
michael.stoffel(at)zaun-stoffel(dot)de

Herbert Stoffel / Handlungsbevollmächtigter
Tel. +49 6747 9500 78 - 14
Fax  +49 6747 9500 78 - 30

Andreas Niewind / Techn. Leiter
Tel. +49 6747 9500 78 - 0
Fax  +49 6747 9500 78 - 30
andreas.niewind(at)zaun-stoffel(dot)de

Daniel Merten / Verkauf
Tel. +49 6747 9500 78 - 0
Fax  +49 6747 9500 78 - 30
daniel.merten(at)zaun-stoffel(dot)de

René Jungblut / Einkauf
Tel. +49 6747 9500 78 - 12
Fax  +49 6747 9500 78 - 30
r.jungblut(at)zaun-stoffel(dot)de

René Schmidt / Verkauf
Tel. +49 6747 9500 78 - 0
Fax  +49 6747 9500 78 - 30
rene.schmidt(at)zaun-stoffel(dot)de